Google+

LLAMFF - Llanberis Mountain Film Festival

Inspirational tales of first ascents, ocean rows, climbs, expeditions and adventures

Hanesion ysbrydoledig y bydd llethrau, rhesi môr, dringo, teithiau ac anturiaethau cyntaf

Learn More Dysgu Mwy
Stunning venues in Snowdon's village on the shores of Llyn Padarn

Lleoliadau Stunning ym mhentref Wyddfa ar lan o Llyn Padarn

Learn More Dysgu Mwy
National and international sponsors supporting a stunning festival back for 2015

Noddwyr cenedlaethol a rhyngwladol sy'n cefnogi gŵyl trawiadol sydd yn ôl ar gyfer 2015

Learn More Dysgu Mwy
Workshops, kit demo's, competitions, guided walks, expedition planning sessions and much more...

Gweithdai, teithiau cerdded cit demo yn, cystadlaethau, teithiau, sesiynau cynllunio alldaith a llawer mwy...

Learn More Dysgu Mwy
Llanberis is home to some of the worlds leading climbers, mountaineers and adventurers

Llanberis yn gartref i rai o'r mwyaf blaenllaw y byd dringwyr, mynyddwyr ac anturiaethwr yn

Learn More Dysgu Mwy

4th to 6th March 2016 4ydd i 6ed Mawrth 2016

LLAMFF was born in the mountains of Snowdonia which is home to some of the leading climbers, mountaineers, paddlers, mountain bikers and ground breaking adventurers in the world.

Cafodd LLAMFF ei eni yn fynyddoedd Eryri sy'n gartref i rai o'r dringwyr, mynyddwyr, padlwyr, beicwyr mynydd ac anturiaethwyr arloesol yn y byd.
Learn More Dysgu Mwy
Offering outdoor skills workshops, family activities and master classes from sponsored athletes. As well as the closing party on Sunday evening with live music and the quirky Friday night quiz.
Gan gynnig sgiliau awyr agored, gweithgareddau teuluol a dosbarthiadau meistroli gan athletwyr a noddir yr wyl. Yn ogystal â'r parti cau ar nos Sul gyda cherddoriaeth fyw a'r cwis diddorol a bywiog nos Wener.
Learn More Dysgu Mwy
The Electric Mountain, Beacon Climbing Centre and Surf-Lines form our stunning venues, two of which on the shores of the beautiful Llyn Padarn, hosting speakers, films, competitions and workshops.
Mynydd Gwefru, Ganolfan Ddringo Beacon a Surf-Lines sydd yn ffurfio ein lleoliadau syrfdanol, dau ohonynt ar lannau harddwch Llyn Padarn, yn cynnal Siaradwyr, Ffilmiau, Cystadlaethau a Gweithdai.
Learn More Dysgu Mwy

Twitter